НОВИНИ

Получени заявления за участие в конкурса за избор на външни експерти / консултанти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие
Дата на публикуване: 5 септември 2012, сряда в 17:15 ч

Във връзка с обявения конкурс за избор на външни експерти / консултанти и оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ – Карнобат до обявеният краен срок за получаване на документи за кандидатстване, а именно 17.00 часа на 30.08.2012 г. в офиса на МИГ – Карнобат лично и по пощата бяха получени заявления за участие в конкурса от следните лица:

Пълен списък с имената, изпратили заявления за участие в конкурса за избор на външни експерти / консултанти и оценители на проекти

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат