Покани за СМР

Дата на публикуване: 13 август 2014
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ПОКАНА за Шести прием на проекти по Мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″
Дата на публикуване: 8 януари 2014
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ПОКАНА за Пети прием на проекти по Мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″
Дата на публикуване: 16 октомври 2013
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ПОКАНА за Четвърти прием на проекти по Мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″
Дата на публикуване: 19 април 2013
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”
ПОКАНА За Трети прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
Дата на публикуване: 10 януари 2013
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ПОКАНА за Втори прием на проекти по Мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″
Дата на публикуване: 05 октомври 2012
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 111 “Информационни дейности и разпространение на научни знания”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”
ПОКАНА за прием на проекти по Мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″

Датите за прием по мерки 121, 123, 311, 312, 313, 321, 322, 331 ще бъдат обявени след подписването на искането за промяна на договор за финансиране изпълнението на СМР на МИГ Карнобат.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат