НОВИНИ

ПОКАНА за свикване и провеждане на трето, редовно общо събрание на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”
Дата на публикуване: 17 септември 2012, понеделник в 11:01 ч

На основание чл.49, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”, във връзка с РЕШЕНИЕ № 14/УС – СМР/05/11.09.2012г. на УС на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на Трето редовно общо събрание на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”.

Пълен текст за ПОКАНАТА за свикване и провеждане на трето, редовно общо събрание на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат