Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

ПОКАНА за Публична сесия за отваряне на проектни предложения
Дата на публикуване: 14 август 2013, сряда в 16:57 ч

СНЦ “МИГ КАРНОБАТ” организира на 20.08.2013г. от 10,00ч. в офиса на МИГ КАРНОБАТ /гр. Карнобат, ул. “Димитър Полянов” №2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, постъпили по трети прием за мерки 312, 322 и 323.
Канят се всички заинтересовани лица: представители на медии, представители на кандидатите подали проектни предложения, членове на УС на МИГ Карнобат.

Прочети още

Удължаване на крайния срок за прием на проекти по Трета покана
Дата на публикуване: 20 юни 2013, четвъртък в 17:54 ч

МИГ – КАРНОБАТ уведомява потенциалните кандидати за финансиране на проекти по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”…

Прочети още

СПИСЪК НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗБРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Дата на публикуване: 7 юни 2013, петък в 19:50 ч

Списък на предварително избраните проектни предложения по втора покана на МИГ Карнобат от комисията за избор на проекти.

Прочети още

НА ВНИМАНИЕТО НА: Земеделски производители, Юридически лица, Еднолични търговски, Физически лица, Микро-, Малки и Средни предприятия.

Прочети още

По повод публични дебати /кръгли маси/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната, Министерство на земеделието и храните и Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“ в партньорство със Сдружение „МИГ – Карнобат” ще проведе публичен дебат в община Карнобат, гр. Карнобат на 21.05.2013 г. в СПА Хотел Парк, гр. Карнобат от 14.00 ч.

Прочети още

Страница 9 от 12« Първа...7891011...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2022 Местна инициативна група - Карнобат