Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 22 август 2014, петък в 12:00 ч

През месеците август и септември 2014г. за нуждите на МИГ ”Карнобат” се провеждат проучвания на следните теми:

– Проучване “Изследване степента на балансирано прилагане на стратегията на територията на миг – изводи и оценки”

– Проучване “Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от “МИГ – Карнобат”, относно постигнатите основни цели заложени в Стратегията, анализ на проблемите свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР”

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 29 юли 2014, вторник в 7:22 ч

ОТНОСНО: публично отваряне на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обучително посещение на членовете на екипа, УС, КС и др. на територията на МИГ от страна от ЕС, за обмяна на опит и добри практики, подобряване на комуникативните умения и ефективността на работа с бенефициенти”.

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 21 юли 2014, понеделник в 15:10 ч

ОТНОСНО: публично отваряне на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на проучвания за нуждите на „МИГ – Карнобат”, по две обособени позиции”.

Прочети още

СПИСЪК на одобрените проектни предложения по пета покана на МИГ Карнобат от комисията за избор на проекти проведена на 19.03.2014г.

Прочети още

Среща на Националната селска мрежа
Дата на публикуване: 5 март 2014, сряда в 15:01 ч

На 27 февруари 2014 г. изпълнителният директор на МИГ Карнобат Щерьо Черногоров взе участие в проведената в София среща на Националната селска мрежа за годината по Тематична работна група 5 “Роля и дейности на Националната селска мрежа през новия програмен период 2014-2020″ в която участваха представители на местни звена на НСМ, представители на МИГ с одобрени СМР и други членове на НСМ.

Прочети още

Страница 5 от 11« Първа...34567...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2021 Местна инициативна група - Карнобат