Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Екипът на МИГ – КАРНОБАТ  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационните събития и се включат в процеса на разработване и бъдещото прилагане на  Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г. на МИГ – КАРНОБАТ

Прочети още

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 29 юни 2023 г., 9.00 часа
Дата на публикуване: 20 юни 2023, вторник в 15:47 ч

Провеждане на еднодневно обучение за най-малко 10 участника „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“  Обучението е предназначено за местни лидери и заинтересовани страни от публичен сектор, НПО, читалища, институции  и др.

Прочети още

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 28 юни 2023 г., 9.00 часа
Дата на публикуване: 20 юни 2023, вторник в 15:43 ч

Провеждане на еднодневно обучение за най-малко 10 участника „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“  Обучението е предназначено за местни лидери и заинтересовани страни  от бизнес сектор, селско стопанство, МСП, микропредприятия, занаяти и икономически сектори на територията на община Карнобат  

Прочети още

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ 27 юни 2023 г., 9,00 часа
Дата на публикуване: 20 юни 2023, вторник в 15:40 ч

Провеждане на еднодневно обучение за най-малко 20 участника „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“ Обучението е предназначено за местни лидери и заинтересовани страни на територията на  МИГ-Карнобат!  

Прочети още

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА ЗА еднодневни обучения на местни лидери и заинтересовани страни  Уважаеми Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони [...]

Прочети още

Страница 5 от 20« Първа...34567...1020...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат