Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

СПИСЪК на одобрените проектни предложения по пета покана на МИГ Карнобат от комисията за избор на проекти проведена на 19.03.2014г.

Прочети още

Среща на Националната селска мрежа
Дата на публикуване: 5 март 2014, сряда в 15:01 ч

На 27 февруари 2014 г. изпълнителният директор на МИГ Карнобат Щерьо Черногоров взе участие в проведената в София среща на Националната селска мрежа за годината по Тематична работна група 5 “Роля и дейности на Националната селска мрежа през новия програмен период 2014-2020″ в която участваха представители на местни звена на НСМ, представители на МИГ с одобрени СМР и други членове на НСМ.

Прочети още

Семинар в Института по земеделие Карнобат
Дата на публикуване: 5 март 2014, сряда в 14:53 ч

МИГ Карнобат взе участие в проведения семинар на 26.02.2014 г. в Института по земеделие Карнобат, който е партньор на МИГ-а. Семинара бе на тема “Иновационни технологии в аграрната промишленост и биоорганичен тор НАГРО” и “Състояние и перспективи за отглеждане на еччемика в България”. Лекторите бяха от ИЗ Карнобат и от университет “Ал.Стулгинскис” гр.Каунас, Литва.

Прочети още

!!! ВАЖНО !!!
Дата на публикуване: 8 януари 2014, сряда в 16:02 ч

Уважаеми бенефициенти,

Във връзка с подписано ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №РД50-93/21.12.2013г. ви уведомяваме, че крайният срок за сключване на договори с получатели на финансова помощ за средствата по стратегията за местно развитие се удължава …

Прочети още

ПОДПИСАНИ СА ОЩЕ ДВА НОВИ ДОГОВОРА НА МИГ КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 19 декември 2013, четвъртък в 22:18 ч

На 16.12.2013г. бяха подписани още два Договора за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1. “Прилагане на Стратегии за местно развитие”, между Министерството на Земеделието и храните, МИГ Карнобат кандидати с проектни предложения по мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”.

Прочети още

Страница 5 от 11« Първа...34567...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат