Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Предстоящи информационни дейности
Дата на публикуване: 4 декември 2014, четвъртък в 14:53 ч

МИГ Карнобат информира за следните предстоящи информационни дейности:

1. Организиране на информационна кампании и форум на територията на МИГ

  • Тема: „Популяризиране дейността на МИГ Карнобат в областта на прилагане на мерки за подпомагане на неземеделските дейности по ПРСР 2007-2013 и възможностите по ПРСР 2014-2020 г.”
  • Място: Заседателна зала, Община Карнобат
  • Дата: 12 декември

Прочети още

Комисията за избор на проекти по шеста покана на МИГ Карнобат одобрява:
По Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”
Проект с УИН СМР-6/М312/04/312, внесен на 08.09.2014 г.
Име на кандидата: „Ферона строй” ЕООД
Адрес: гр.Карнобат, 8400, ул.”9-ти септември” №13

Прочети още

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
Дата на публикуване: 12 септември 2014, петък в 9:19 ч

Местна инициативна група – Тунджа усрешно приключва работата по реализацията на
проект „Подкрепа за развитие на местното производство и туризъм в селските райони на
ЮИ България”. Проектът се изпълнява по договор № РД-50-96/23.05.2014 г на МИГ-Тунджа
с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” –Разплащателна
агенция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от ПРСР 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Прочети още

ПОКАНА за Публична сесия за отваряне на проектни предложения
Дата на публикуване: 8 септември 2014, понеделник в 13:21 ч

СНЦ “МИГ КАРНОБАТ” организира на 11.09.2014 г. от 10,00 ч. в офиса на МИГ КАРНОБАТ /гр. Карнобат, ул. “Димитър Полянов” №2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, постъпили по шести прием на проектни предложения.

Прочети още

БАЗА ДАННИ
Дата на публикуване: 29 август 2014, петък в 10:29 ч

База данни

Прочети още

Страница 4 от 11« Първа...23456...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2021 Местна инициативна група - Карнобат