Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Уважаеми, Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение [...]

Прочети още

ПРОГРАМА – ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА 11.07.2023 г. от 09.00 ЧАСА -  С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                                 11 юли 2023 г., вторник 9:00 – 9:30  Пристигане и [...]

Прочети още

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА ОТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА Уважаеми, Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от [...]

Прочети още

По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                               06 юли 2023 г., четвъртък 9:00 – 9:30  Пристигане и настаняване на мин. 50 участника – РЕГИСТРАЦИЯ   09:30 – 12.00 Откриване на срещата и представяне на работната програма. Представяне на МИГ [...]

Прочети още

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА ОТ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ Уважаеми Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските [...]

Прочети още

Страница 4 от 20« Първа...23456...1020...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат