Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

ПОКАНА за Публична сесия за отваряне на проектни предложения
Дата на публикуване: 8 септември 2014, понеделник в 13:21 ч

СНЦ “МИГ КАРНОБАТ” организира на 11.09.2014 г. от 10,00 ч. в офиса на МИГ КАРНОБАТ /гр. Карнобат, ул. “Димитър Полянов” №2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, постъпили по шести прием на проектни предложения.

Прочети още

БАЗА ДАННИ
Дата на публикуване: 29 август 2014, петък в 10:29 ч

База данни

Прочети още

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 22 август 2014, петък в 12:00 ч

През месеците август и септември 2014г. за нуждите на МИГ ”Карнобат” се провеждат проучвания на следните теми:

– Проучване “Изследване степента на балансирано прилагане на стратегията на територията на миг – изводи и оценки”

– Проучване “Междинна оценка на изпълнението на Стратегията, прилагана от “МИГ – Карнобат”, относно постигнатите основни цели заложени в Стратегията, анализ на проблемите свързани с изпълнението на дейностите и на заложените индикатори по отделните мерки от СМР”

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 29 юли 2014, вторник в 7:22 ч

ОТНОСНО: публично отваряне на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обучително посещение на членовете на екипа, УС, КС и др. на територията на МИГ от страна от ЕС, за обмяна на опит и добри практики, подобряване на комуникативните умения и ефективността на работа с бенефициенти”.

Прочети още

СЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 21 юли 2014, понеделник в 15:10 ч

ОТНОСНО: публично отваряне на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на проучвания за нуждите на „МИГ – Карнобат”, по две обособени позиции”.

Прочети още

Страница 4 от 11« Първа...23456...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат