Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

ПРОГРАМА – ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА 11.07.2023 г. от 09.00 ЧАСА -  С. КРУМОВО ГРАДИЩЕ, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                                 11 юли 2023 г., вторник 9:00 – 9:30  Пристигане и [...]

Прочети още

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА ОТ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА Уважаеми, Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от [...]

Прочети още

По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                               06 юли 2023 г., четвъртък 9:00 – 9:30  Пристигане и настаняване на мин. 50 участника – РЕГИСТРАЦИЯ   09:30 – 12.00 Откриване на срещата и представяне на работната програма. Представяне на МИГ [...]

Прочети още

  ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА ОТ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ Уважаеми Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските [...]

Прочети още

Екипът на МИГ – КАРНОБАТ  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационните събития и се включат в процеса на разработване и бъдещото прилагане на  Стратегия за водено от общностите местно развитие за новия програмен период 2021-2027г. на МИГ – КАРНОБАТ

Прочети още

Страница 4 от 20« Първа...23456...1020...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат