Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                                  21 юли 2023 г., петък 9:00 – 9:30  Пристигане и настаняване на участниците – РЕГИСТРАЦИЯ    09:30 – 12.00 Откриване на срещата и представяне на работната програма. Представяне на МИГ – [...]

Прочети още

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ   ПОКАНА ОТ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА Уважаеми Госпожи и Господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ [...]

Прочети още

По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                               19 юли 2023 г., сряда 9:00 – 9:30  Пристигане и настаняване на участниците  РЕГИСТРАЦИЯ   09:30 – 12.00 Откриване на срещата и представяне на работната програма. Представяне на МИГ – КАРНОБАТ [...]

Прочети още

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПОКАНА ОТ  МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДНОДНЕВНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА СТРАТЕГИЯТА Уважаеми госпожи и господа, Във връзка с изпълнение на Административен договор РД 50-132/11.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от [...]

Прочети още

По проект BG06RDNP001-19.610-0038 „Подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ – Карнобат за периода до 2027 г.“,                                                                                                                                                                 14 юли 2023 г., петък 9:00 – 9:30  Пристигане и настаняване на участниците   РЕГИСТРАЦИЯ   09:30 – 12.00 Откриване на срещата и представяне на работната програма. Представяне на МИГ – [...]

Прочети още

Страница 3 от 2012345...1020...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат