Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ- КАРНОБАТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ
Дата на публикуване: 3 януари 2017, вторник в 20:36 ч

Във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-82/17.08.2016г. между СНЦ „МИГ – Карнобат“, МЗХ и ДФЗ-РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка „Водено от общностите местно развитие“  на  19 и 20 декември 2016г. в Ритуалната зала на гр. Карнобат се проведоха два броя еднодневни обучения на екипа на МИГ-Карнобат и представители [...]

Прочети още

Местна инициативна група – Карнобат провежда кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на общината. В рамките на тази кампания МИГ – Карнобат организира Информационна конференция на тема:  „Стратегия за водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране и перспективи“ Място на провеждане: [...]

Прочети още

На 17.08.2016г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат. Подготовката на стратегията за водено [...]

Прочети още

Местна инициативна група – Карнобат започва кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на двете общини. В рамките на кампанията са планирани 2 събития, които ще  проведат на в гр. Карнобат: 27 януари 2016 г. от 10.30 ч. в гр.Карнобат, в Ритуална зала; [...]

Прочети още

Покана за общо събрание
Дата на публикуване: 13 август 2015, четвъртък в 15:37 ч

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕВЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “МИГ-КАРНОБАТ”

Прочети още

Страница 3 от 1112345...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2021 Местна инициативна група - Карнобат