Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Решение № БС-7-ЕО от 26.04.2017 г. /За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ Виж подробно Решение – РЗИ, Бургас

Прочети още

На основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка с решение № 64/УС/26/27.02.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на ЕДИНАДЕСЕТО редовно общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат” Виж подробно  

Прочети още

ОБЯВА
Дата на публикуване: 12 януари 2017, четвъртък в 20:46 ч

Местна инициативна група – Карнобат започва кампания по запознаване на местните общности от община Карнобат с процеса на разработване на стратегия за развитие на територията на МИГ -Карнобат. В рамките на кампанията са планирани четири работни срещи за консултиране разработката на Стратегията за ВОМР, които ще  проведат на в гр. Карнобат: – на 20.01.2017 г. [...]

Прочети още

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- КАРНОБАТ
Дата на публикуване: 3 януари 2017, вторник в 20:40 ч

Във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-82/17.08.2016г. между СНЦ „МИГ – Карнобат“, МЗХ и ДФЗ-РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка „Водено от общностите местно развитие“  на  14 и 15 декември 2016г. в конферентната зала на хотел Кабиле се проведоха два броя еднодневни обучения на местни лидери от територията на [...]

Прочети още

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА НА МИГ- КАРНОБАТ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТНЬОРИТЕ
Дата на публикуване: 3 януари 2017, вторник в 20:36 ч

Във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-82/17.08.2016г. между СНЦ „МИГ – Карнобат“, МЗХ и ДФЗ-РА по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка „Водено от общностите местно развитие“  на  19 и 20 декември 2016г. в Ритуалната зала на гр. Карнобат се проведоха два броя еднодневни обучения на екипа на МИГ-Карнобат и представители [...]

Прочети още

Страница 3 от 1212345...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат