Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

На 1 Април приключи приема на проекти по втора покана на МИГ-Карнобат. Входирани са 28 проекта по 5 мерки.

Прочети още

Удължаване на срока за прием по втора покана
Дата на публикуване: 13 март 2013, сряда в 15:04 ч

Със заповед на ИД на МИГ Карнобат срока за прием по втора покана по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” и мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″ се удължава от 14.03. до 01.04.2013 г.

Прочети още

На 12.03.2013 г. бяха входирани в Областна Разплащателна Агенция Бургас двата проекта по първа покана на МИГ Карнобат, съответно по мярка 111 и 323. Същите са на обща стойност 87 938,39 лева.

Прочети още

На основание чл.49, ал.1 и ал.2 от Устава на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”, във връзка с РЕШЕНИЕ на УС на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на Четвърто редовно общо събрание на СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ”.

Прочети още

ПЪРВА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ
Дата на публикуване: 18 декември 2012, вторник в 16:07 ч

Завърши първата информационна кампания на МИГ Карнобат за 2012 г.. Екипа на МИГ Карнобат проведе информационни срещи в 22 населени места. Кампанията беше на тема допустими кандидати и дейности, условията, реда и необходимите документи за кандидатстване с проекти по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ Карнобат по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. в изпълнение на Договор №РД 50-93/13.06.2012г.

Прочети още

Страница 19 от 20« Първа...10...1617181920

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат