Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Обявяване на четвърти прием
Дата на публикуване: 16 октомври 2013, сряда в 13:50 ч

Обявен е четвърти прием 31.10.2013 – 25.11.2013 – за подробности в Покани СМР.

Прочети още

СПИСЪК на одобрените проекти по трета покана на МИГ-Карнобат
Дата на публикуване: 27 септември 2013, петък в 12:06 ч

СПИСЪК на одобрените проекти по трета покана на МИГ-Карнобат по Мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” и Мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство”.

Прочети още

СРЕЩА НА МИГ КАРНОБАТ С ЛИТОВСКИ МИГ
Дата на публикуване: 27 септември 2013, петък в 11:57 ч

На 05.09.2013г. бе проведена среща между представители на МИГ Вилнюс от Литва и МИГ Карнобат. Работната среща се състоя в Археологическия музей.

Изпълнителният директор на МИГ Карнобат Щерьо Черногоров представи на гостите основните цели на Стратегията на МИГ-а, успехите и проблемите с които са се сблъскали. Това бе много интересно за литовските гости, поради факта, че техните трудности и проблеми са идентични.

Прочети още

ПОКАНА за Публична сесия за отваряне на проектни предложения
Дата на публикуване: 14 август 2013, сряда в 16:57 ч

СНЦ “МИГ КАРНОБАТ” организира на 20.08.2013г. от 10,00ч. в офиса на МИГ КАРНОБАТ /гр. Карнобат, ул. “Димитър Полянов” №2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, постъпили по трети прием за мерки 312, 322 и 323.
Канят се всички заинтересовани лица: представители на медии, представители на кандидатите подали проектни предложения, членове на УС на МИГ Карнобат.

Прочети още

Удължаване на крайния срок за прием на проекти по Трета покана
Дата на публикуване: 20 юни 2013, четвъртък в 17:54 ч

МИГ – КАРНОБАТ уведомява потенциалните кандидати за финансиране на проекти по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”…

Прочети още

Страница 17 от 20« Първа...10...1516171819...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат