Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

Прием на проекти по “Мярка 111 Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”от Стратегия за местно развитие на СНЦ “МИГ-Карнобат” при спазване изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

Прочети още

Страница 12 от 12« Първа...89101112

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2022 Местна инициативна група - Карнобат