Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

По повод публични дебати /кръгли маси/ за бъдещето на ПРСР след 2013 г. в страната, Министерство на земеделието и храните и Гражданско дружество „КАМПАНИЯ ОСП 2020“ в партньорство със Сдружение „МИГ – Карнобат” ще проведе публичен дебат в община Карнобат, гр. Карнобат на 21.05.2013 г. в СПА Хотел Парк, гр. Карнобат от 14.00 ч.

Прочети още

ПОКАНА за Публична сесия за отваряне на проектни предложения
Дата на публикуване: 5 април 2013, петък в 10:01 ч

СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” организира на 10.04.2013г. от 10,00ч. в офиса на МИГ КАРНОБАТ /гр. Карнобат, ул. “Димитър Полянов” №2/ публична сесия за отваряне на проектни предложения, постъпили по втори прием за мерки 121, 312, 321, 322 и 331.

Прочети още

РЕГИСТЪР НА ВНЕСЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ 14.01.2013г. – 14.03.2013г. КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

Прочети още

На 1 Април приключи приема на проекти по втора покана на МИГ-Карнобат. Входирани са 28 проекта по 5 мерки.

Прочети още

Удължаване на срока за прием по втора покана
Дата на публикуване: 13 март 2013, сряда в 15:04 ч

Със заповед на ИД на МИГ Карнобат срока за прием по втора покана по мярка 111 “Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”, мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, мярка 323 “Опазване и възстановяване на селското наследство” и мярка 331 “Обучение и информиране на икономически субекти работещи в обхвата на ос 3″ се удължава от 14.03. до 01.04.2013 г.

Прочети още

Страница 10 от 12« Първа...89101112

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат