Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 77/УС/34/10.09.2021 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на осемнадесетото общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”    

Прочети още

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. ДВ бр. 3 от 10.01.2006 г, изм. ДВ бр. 80 от 09.10.2009 г./., СНЦ „МИГ – Карнобат” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има [...]

Прочети още

Покана за участие в Информационно събитие на МИГ – Карнобат
Дата на публикуване: 13 януари 2021, сряда в 17:30 ч

На 19 януари от 10:30 часа ще се проведе информационно събитие за съгласуване с общността на проект „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат“.  С него, Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карнобат“, ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предвид създадената [...]

Прочети още

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 75/УС/29/09.06.2020 г. на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на седемнадесето общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Прочети още

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на четиринадесето редовно общо събрание на СНЦ „МИГ - Карнобат”

Прочети още

Страница 10 от 20« Първа...89101112...20...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2024 Местна инициативна група - Карнобат