НОВИНИ

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СНЦ “МИГ – КАРНОБАТ” – КЪМ 27.11.2015 Г.
Дата на публикуване: 9 декември 2015, сряда в 17:28 ч

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2021 Местна инициативна група - Карнобат