НОВИНИ

Решение № БС-7-ЕО от 26.04.2017 г. /За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/
Дата на публикуване: 30 април 2017, неделя в 20:21 ч

Решение № БС-7-ЕО от 26.04.2017 г. /За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/

ReshenieMIG_001

Виж подробно

Решение – РЗИ, Бургас

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат