НОВИНИ

Предстоящи информационни дейности
Дата на публикуване: 4 декември 2014, четвъртък в 14:53 ч

МИГ Карнобат информира за следните предстоящи информационни дейности:

1. Организиране на информационна кампании и форум на територията на МИГ

 • Тема: „Популяризиране дейността на МИГ Карнобат в областта на прилагане на мерки за подпомагане на неземеделските дейности по ПРСР 2007-2013 и възможностите по ПРСР 2014-2020 г.”
 • Място: Заседателна зала, Община Карнобат
 • Дата: 12 декември

2. Организиране на информационна кампании и форум на територията на МИГ

 • Тема: „Популяризиране дейността на МИГ Карнобат в областта на прилагане на мерките за развитие на земеделските стопанства по ПРСР 2007-2013 и възможностите по ПРСР 2014-2020 г.”
 • Място: Археологически музей, гр.Карнобат
 • Дата: 15 декември

3. Провеждане на двудневно обучение на одобрени и потенциални бенефициенти от частният сектор 20 души

 • Тема на обучението: “Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат”
 • Място: Заседателна зала, Община Карнобат
 • Дата: 15 и 16 декември

4. Провеждане на двудневно обучение на одобрени и потенциални бенефициенти от сектор селско стопанство за 20 души

 • Тема на обучението: “Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат”
 • Място: Заседателна зала, Община Карнобат
 • Дата:17 и 18 декември

5. Провеждане на двудневно обучение на одобрени и потенциални бенефициенти от публичния сектор, НПО, културни и образователни институции за 20 души

 • Тема на обучението: “Отчитане и реализация на проектни предложения по мерките за сектора, включени в СМР на МИГ Карнобат”
 • Място: Археологически музей, гр.Карнобат
 • Дата: 17 и 18 декември

6. Провеждане на двудневно обучение на местни лидери за 40 души

 • Тема на обучението: “Положителни и отрицателни практики на воденото от общностите местно развитие”
 • Място: Заседателна зала, Община Карнобат
 • Дата: 19 и 20 декември 2014 г.

Вход свободен, осигурени информационни материали, чай, кафе, закуски.

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат