НОВИНИ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕДИНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”
Дата на публикуване: 27 февруари 2017, понеделник в 19:15 ч

На основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка с решение № 64/УС/26/27.02.2017 г. на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на ЕДИНАДЕСЕТО редовно общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Pokana_11

Виж подробно

 

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2019 Местна инициативна група - Карнобат