НОВИНИ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”
Дата на публикуване: 22 юни 2022, сряда в 12:14 ч

На основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка с решение № 78/УС/35/20.06.2022 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на деветнадесетото общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Покана

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2022 Местна инициативна група - Карнобат