НОВИНИ

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”
Дата на публикуване: 1 август 2022, понеделник в 18:11 ч

На основание  чл. 49, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 79.2/УС/36/01.08.2022 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на двадесето извънредно общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВАДЕСЕТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”

 


Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2023 Местна инициативна група - Карнобат