Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

На основание  чл. 49, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 79.2/УС/36/01.08.2022 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на двадесето извънредно общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”  

Прочети още

На основание чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка с решение № 78/УС/35/20.06.2022 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на деветнадесетото общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Прочети още

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 77/УС/34/10.09.2021 г. на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на осемнадесетото общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”    

Прочети още

Във връзка с чл.4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. ДВ бр. 3 от 10.01.2006 г, изм. ДВ бр. 80 от 09.10.2009 г./., СНЦ „МИГ – Карнобат” уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има [...]

Прочети още

Покана за участие в Информационно събитие на МИГ – Карнобат
Дата на публикуване: 13 януари 2021, сряда в 17:30 ч

На 19 януари от 10:30 часа ще се проведе информационно събитие за съгласуване с общността на проект „Доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за популяризиране на местното културно наследство в община Карнобат“.  С него, Сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група – Карнобат“, ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Предвид създадената [...]

Прочети още

Страница 1 от 1212345...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2022 Местна инициативна група - Карнобат