Стратегия за местно развитие

Работа с бенефициенти

Дейности и събития на територията на МИГ

НОВИНИ

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение № 75/УС/29/09.06.2020 г. на УС на СНЦ „МИГ – Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на седемнадесето общо събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат”

Прочети още

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на четиринадесето редовно общо събрание на СНЦ „МИГ - Карнобат”

Прочети още

На основание  чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ- КАРНОБАТ”, във връзка  с  решение на УС на СНЦ „МИГ-Карнобат” Ви уведомяваме за свикване и провеждане на Дванадесето редовно общо събрание на СНЦ „МИГ - Карнобат” Виж подробно  

Прочети още

На 17.08.2016г. беше подписан договор за изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ – РА и Местна инициативна група – Карнобат. Подготовката на стратегията за водено [...]

Прочети още

Решение № БС-7-ЕО от 26.04.2017 г. /За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/ Виж подробно Решение – РЗИ, Бургас

Прочети още

Страница 1 от 1112345...10...Последна »

Този информационен интернет портал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в изпълнение на Договор № РД-50 93/13.06.2012 между МИГ-Карнобат, МЗХ и ДФЗ за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община Карнобат (2011-2015), финансиран по мярка 41 и мярка 431-1 на ПРСР 2007-2013.

© 2020 Местна инициативна група - Карнобат